mBank: Moje Cele (dla osób w wieku 13-24 lata)

Załóż konto

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Moje Cele (dla osób w wieku 13-24 lata)
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 2.04 PLN
Oprocentowanie 1.50 % Oprocentowanie obowiązuje przy spełnieniu warunku regularności (przyrost salda na rachunku Moje cele z miesiąca na miesiąc musi być większy lub równy 100zł), w pozostałych przypadkach obowiązuje oprocentowanie standardowe
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.50 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 9.00 PLN 0 zł za pierwszy pierwszy przelew w miesiącu
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 9.00 PLN Automatyczny System Telefoniczny: 0 PLN (tylko pierwszy przelew w miesiącu) / BOK: 2 PLN (tylko pierwszy przelew w miesiącu)/ pozostałe przelewy: 9 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.50 PLN Jeden bezpłatny przelew internetowy w miesiącu
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 9.00 PLN 0 zł za pierwszy pierwszy przelew w miesiącu
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 9.00 PLN Automatyczny System Telefoniczny: 0 PLN (tylko pierwszy przelew w miesiącu) / BOK: 2 PLN (tylko pierwszy przelew w miesiącu)/ pozostałe przelewy: 9 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 0
Oferta promocyjna NIE
---
---