Crédit Agricole: Konto dla Ciebie

Załóż konto

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto dla Ciebie
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 7.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 %
Debet na koncie 50 000.00 PLN Maksymalna kwota kredytu w koncie to 50 000 zł
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 7.00 PLN Zwolnienie ze standardowej opłaty za konto pod warunkiem wpływu min. 1 000 zł i 1 transakcji kartą lub BLIK-iem w miesiącu
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 9.00 PLN 0 zł pod warunkiem wpływu na konto min. 1 000 zł na i 1 transakcji kartą lub BLIK-iem w miesiącu
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 6.00 PLN 6 zł lub

0 zł: po spełnieniu warunku bezpłatności konta lub

0 zł od wypłat z użyciem Blika
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 12.00 PLN - kraje EOG: 6 zł lub 0 zł po spełnieniu warunku bezpłatności konta;

- kraje spoza EOG: 12 zł
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów 3500
Liczba oddziałów 388
Oferta promocyjna NIE
---
---